REUNIÓN DA CCP

27/06/2019 11:00

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o xoves, día 27 de xuño de 2019 ás 11:00 horas, en primeira convocatoria, e ás 11:15 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Información da dirección do centro.

3.- Criterios para a elaboración do calendario de exames de setembro de 2019.

4.- Calendario escolar para o curso 2019/2020.

5.- Propostas de mellora do Proxecto Educativo de Centro.

6.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 17 de xuño de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

 

Documentación para a reunión