Consello Escolar

28/06/2019 12:30

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia para o venres, día 28 de xuño 2019 ás 12:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Memoria do PROA (contratos-programa).

3.- Memoria anual do curso 2018/2019.

4.- Información da Comisión da Convivencia.

5.- Información da solicitude de participación do centro educativo na convocatoria de actividades de inmersión lingüística.

6.- Proposta para o nomeamento de membros do equipo directivo.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 17 de xuño de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentacion para a reunión