Eventos

Xoves Xaneiro 23, 2020
Start: 23/01/2020 16:15

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o xoves, día 23 de xaneiro de 2020 ás 16:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Cambios e calendario das probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU).

3.- Proposta de calendario para a segunda avaliación.

4.- Proposta de calendario para o final de curso 2019/2020.

5.- Recollida de propostas para a elaboración do Plan de Igualdade do centro.

6.- Borrador do Proxecto de xestión do centro.

7.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

8.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 15 de xaneiro de 2020.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión

Start: 23/01/2020 16:45

REUNIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 

            Convócase reunión da comisión de convivencia do centro na aula multimedia para o xoves, día 23 de xaneiro de 2020 ás 16:45 horas, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Medidas disciplinarias aplicadas no centro durante o primeiro trimestre.

3.- Información da Xefatura de Estudos.

4.- Información da persoa dinamizadora da convivencia no centro.

5.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 15 de xaneiro de 2020.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Xoves Xaneiro 30, 2020
Start: 30/01/2020 16:30

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia para o mércores, día 30 de xaneiro de 2019 ás 16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2.- Avaliación dos gastos de funcionamento do centro do ano 2018.

3.- Avaliación do orzamento para o ano 2019.

4.- Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2017/2018.

5.- Aprobación ou modificación, se procede, de actividades complementarias e extraescolares para o curso 2018/2019.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 22 de xaneiro de 2019.

 

O DIRECTOR

  

 

Javier Conde Vázquez