Eventos

« Martes Decembro 03, 2019 »
Mar
Start: 03/12/2019 16:15

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o martes, día 3 de decembro de 2019 ás 16:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Análise dos resultados das probas de avaliación do bacharelato para o acceso á universidade do curso 2018/2019.

3.- Avaliación dos resultados académicos do centro durante o curso 2018/2019.

4.- Calendario de exames para a recuperación de materias pendentes.

5.- Propostas para a elaboración do Plan de Igualdade do centro.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

  

Chantada, 25 de novembro de 2019.

 

O DIRECTOR  

 

Asdo: Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión