Eventos

« Mércores Outubro 16, 2019 »
Mér
Start: 16/10/2019 16:15

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO DO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o mércores, día 16 de outubro de 2019 ás 16:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Aprobación, se procede, da programación xeral anual do curso 2019/2020.

3.- Aprobación, se procede, do “Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA)-Contratos programa” para o curso 2019/2020.

4.- Calendario da primeira avaliación do curso 2019/2020.

5.- Información da dirección do centro.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 7 de outubro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión

Start: 16/10/2019 17:15

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia do centro para o mércores, día 16 de outubro de 2019, ás 17:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Aprobación, se procede, do “Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA)-Contratos programa” para o curso 2019/2020.

3.- Avaliación da programación xeral anual do curso 2019/2020.

4.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

5.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 7 de outubro de 2019.

 

O DIRECTOR

  

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión