Eventos

Martes Marzo 12, 2019
Start: 12/03/2019 16:15

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

 

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o martes, día 12 de marzo de 2019 ás 16:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2.- Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2017/2018.

3.- Valoración do simulacro realizado o día 23 de novembro de 2018.

4.- Calendario de avaliacións para o segundo trimestre do curso 2018/2019.

5.- Aprobación, se procede, do calendario de final de curso 2018/2019.

6.- Información da dirección do centro.

7.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

8.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 25 de febreiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión

Mércores Marzo 20, 2019
Xoves Marzo 21, 2019