Eventos

Venres Xaneiro 25, 2019
Start: 25/01/2019 11:15

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ECONÓMICA

 

            Convócase a Comisión Económica no despacho de dirección para o venres, día 25 de xaneiro de 2019 ás 11:15 horas, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.      Revisión dos gastos de funcionamento do centro do ano 2018.

2.      Borrador do orzamento para o ano 2019.

 

 

Chantada, 16 de xaneiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

Mércores Xaneiro 30, 2019
Start: 30/01/2019 16:30

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia para o mércores, día 30 de xaneiro de 2019 ás 16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2.- Avaliación dos gastos de funcionamento do centro do ano 2018.

3.- Avaliación do orzamento para o ano 2019.

4.- Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2017/2018.

5.- Aprobación ou modificación, se procede, de actividades complementarias e extraescolares para o curso 2018/2019.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 22 de xaneiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión

 

Martes Febreiro 12, 2019
Start: 12/02/2019 16:30

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o martes, día 12 de febreiro de 2019 ás 16:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Gastos de funcionamento dos departamentos didácticos durante o ano 2018.

3.- Orzamento dos departamentos didácticos para o ano 2019.

4.- Calendario das probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) e ponderacións das distintas materias.

5.- Proposta de calendario para a segunda avaliación.

6.- Proposta de calendario para o final de curso 2018/2019.

7.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

8.- Rogos e preguntas.

Chantada, 4 de febreiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión