Eventos

Venres Xaneiro 18, 2019
Start: 18/01/2019 11:15

REUNIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 

            Convócase reunión da comisión de convivencia do centro na aula multimedia para o venres, día 18 de xaneiro de 2019 ás 11:15 horas, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Información da Xefatura de Estudos.

3.- Información da persoa dinamizadora da convivencia no centro.

4.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 10 de xaneiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez