Eventos

Luns Septembro 03, 2018
Martes Septembro 04, 2018
Mércores Septembro 05, 2018
Start: 03/09/2018 09:00
End: 05/09/2018 14:00
Start: 05/09/2018 16:30

 

ANEXO I

DÍA

HORA

GRUPO

LUGAR

Día 5

Setembro

16:30-16:45

2º Bacharelato A

Aula Multimedia

 

16:45-17:00

2º Bacharelato B

17:00-17:20

1º Bacharelato A

17:20-17:40

1º Bacharelato B

18:00-18:30

E.S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoves Septembro 06, 2018
Start: 06/09/2018 09:00

ANEXO II

 

DÍA

HORA

GRUPO

LUGAR

Día 6

Setembro

09:00-09:20

1º E.S.O. A

Aula Multimedia

09:20-09:40

1º E.S.O. B

09:40-10:00

Pendentes E.S.O.

10:00-10:15

2º E.S.O. A

10:15-10:35

2º E.S.O. B

10:35-11:00

Descanso

11:00-11:15

2º P.M.A.R. C

Aula Multimedia

11:15-11:30

3º E.S.O. A

11:30-11:50

3º E.S.O. B

11:50-12:10

3º P.M.A.R. C

12:10-12:25

4º E.S.O. A

12:25-12:45

4º E.S.O. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luns Septembro 10, 2018
Start: 10/09/2018 11:00

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o luns, día 10 de setembro de 2018 ás 11:00 horas, en primeira convocatoria, e ás 11:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Elección do/a secretario/a da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

3.- Plan anual de lectura para o curso 2018/2019.

4.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

5.- Elaboración das programacións didácticas.

6.- Membros do departamento de Orientación.

7.- Proposta de calendario para as avaliacións do curso 2018/2019.

8.- Fotocopias realizadas no centro durante o curso 2017/2018.

9.- Información da dirección do centro.

10.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 3 de setembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

Martes Septembro 11, 2018
Start: 11/09/2018 12:00

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO DO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o martes, día 11 de setembro de 2018 ás 12:00 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Criterios para a elaboración dos horarios do curso 2018/2019.

3.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 3 de setembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

Venres Septembro 14, 2018
Start: 14/09/2018 10:00

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o venres, día 14 de setembro de 2018 ás 10:00 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Aprobación, se procede, do Proxecto do Club de Lectura para o curso 2018/2019.

3.- Elección dos días non lectivos para o curso 2018/2019.

4.- Funcionamento da sección da Escola de Idiomas de Monforte.

5.- Información da Dirección.

6.- Entrega de horarios para o curso 2018/2019.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 5 de setembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

Start: 14/09/2018 12:00

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia do centro para o venres, día 14 de setembro de 2018, ás 12:00 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Modificación na constitución do Consello Escolar e das comisións correspondentes.

3.- Aprobación, se procede, do Proxecto do Club de Lectura para o curso 2018/2019.

4.- Aprobación, se procede, dos días non lectivos do curso 2018/2019.

5.- Información sobre a contratación da cafetería do centro.

6.- Autorizacións para utilizar o pavillón do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 5 de setembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez