Skip to Content

Administración

1ºCMXA

Exames de xuño 2020

 

15 xuño

OPERACIÓNS AUXILIARES XESTIÓN ADMINISTRATIVA

10:00 HORAS

 

16 xuño

FOL

12:00 HORAS

17 xuño

COMPRAVENDA

10:00 HORAS

18 xuño

INGLÉS 

11:00 horas

CONTABILIDADE

13:00 HORAS

19 xuño

OFIMÁTICA

10:00 HORAS

 

OS SUSPENSOS TEÑEN QUE POÑERSE EN CONTACTO CO PROFESOR/A PREVIAMENTE PARA FIXAR AS CONDICIÓNS DO EXAME.

 

1ºCMXA
Exámenes de  Recuperación pendentes
 CLASSROOM
1 xuño COMPRAVENDA UNIDAD 4
16:00 HORAS
2 xuño OFIMÁTICA Word/Excell
16:00 horas
3 xuño COMPRAVENDA
UNIDAD 5
16: HORAS
4 xuño OPERACIÓNS AUXILIARES XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Recuperación 1ª Avaliación
10:00 horas
5 xuño OPERACIÓNS AUXILIARES XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Recuperación 2ª Avaliación
10:00 horas

 

 

 

 

O día 26 de Abril 2016 comeza o curso AFD de Operacións de Servizos Auxiliares Administrativos e Xerais para desempregados menores de 30 anos impartido polo departamento de Administración. A duración é de 448 horas. Para matriculación ou información dirixirse a oficina de emprego de Cangas.

Este curso ten 40 horas de prácticas en empresas.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesjohancarballeira/?q=system/files/u2/Fondo_social_europeo.jpg

 

 


 

 

Presentación do departamento


 

 

DATOS XERAIS DOS CICLOS

Ciclo Superior de Administración e Finanzas

   Qué se aprende a facer?

Organizar e realizar a administración e xestión de persoal, das operacións económico–financeiras e da información e asesoramento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e organismo e de acordo cos obxectivos marcados, as normas internas establecidas e a normativa vixente.

Información Básica (PDF)

Requistos de acceso (PDF)

 Probas de acceso aos ciclos superiores (Xunta de Galicia)

Mais información

 


Ciclo Medio de Xestión Administrativa   NOVO TITULO!

    Qué se aprende a facer?

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Información Básica(PFD)

Requisitos de Acceso(PDF) 

Probas de acceso aos ciclos medios (Xunta de Galicia)

Mais información

  

Distribuir contido


by Dr. Radut