Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Grego

O departamento de Grego publica, en cumprimento das súas funcións, a súa programación para este curso. Este documento recolle toda a información referente a actividade que este departamento didáctico vai desenvolver durante este curso.

Asimesmo hai que aclarar que a programación de Cultura Clásica vai incluída neste documento xa que dita materia é impartida polo persoal deste departamento didáctico. Nela ven recollida toda a información sobre as actividades que se van desenvolver en dita materia.