Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Con motivo da da aplicación das Instruccións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que especifica que os centros non poderán realizar probas de modo presencial ao alumnado, queda anulada a avaliación final de XEOGRAFÍA de España para 2º Bac, quenda de nocturno prevista para o 1 de xuño.