Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, publícase a listaxe provisional de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario e a listaxe provisional de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión.

Pode consultar a información nos seguintes enlaces:

Pódese consultar esta mesma información no enlace https://www.edu.xunta.es/fondolibros accedendo con Chave365 ou certificado dixital.