Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

As axudas para adquirir libros de texto e material escolar recolleranse no centro educativo do 17 ao 28 de setembro.