Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

A partires deste curso 2022-23 a xornada lectiva da tarde para ESO e Bacharelato Ordinario pasará a ser os luns de 16:20h a 18:00h.

O ciclo superior de informática terá como xornadas lectivas de tarde os martes é mércores de 15:30h a 18:00h.