Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Saiu publicada a convocatoria dos premios da ESO correspondentes ao curso 2021-22.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 24 de agosto de 2022 e rematará o día 23 de setembro de 2022.

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/37531