Skip to Content

Alumnado beneficiario de bolsa de estudos Bacharelato

Publicada na páxina web do Ministerio de Educación a listaxe de solicitantes que resultaron beneficiarios de bolsa.
De acordo co artigo 52 da convocatoria, enténdese que quedan denegadas todas aquelas solicitudes presentadas que non figuren nestas listaxes.
A Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve a convocatoria, pon fin á vía administrativa. O prazo para a interposición dos recursos aos que se fai referencia na mencionada Resolución comeza o 7 de maio de 2019. O prazo para interpoñer recurso de reposición remata o 6 de xuño de 2019, inclusive.page | by Dr. Radut