De catro a catro, de Manuel Antonio

Traballo realizado polas alumnas Teresa Bernárdez e Iris Reinosa (4ºB) sobre os poemas vangardistas incluídos en De catro a catro, do autor rianxeiro Manuel Antonio.