Información e contacto ANPA A Moraima

Asociación de Nais e Pais de Alumnos

“A Moraima” IES Illa de Ons

Rúa A Pedra, 51  36930 Bueu

Rexistro núm. 1988-4777-1  anpa@iesillaons.com

CIF G36327484  Tfno. 655 760 469

 


A CUOTA (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

A conta da ANPA en Caixa Bank - ES34 2100 4730 0102 0018 6950.

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar:

NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

O período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.