Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Este curso é para estudar os nomes de todo tipo de embarcacións de Bueu.
Comprensión de distintos tipos de textos orais
Materiais para uso do alumnado da E.S.O do IES ILLA de ONS.
Coñecer o diferente, buscar novos camiños,respetando a diversidade, ao outro e tamén a nós mesmos.

Elige tus tres objetos favoritos y descríbelos. Recuerda que los adjetivos van delante del sustantivo. Si hay varios, el orden es el que indica el libro(p.66): opinión, tamaño, edad, color.('It is a lovely, big, old, red phone')

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Estudio de variables y parámetros estadísticos
Traballo sobre as fontes de enerxía
Traballo sobre o Tema 3: A Terra no universo
Traballo de ciencias 2º eso Tema 3: relación e coordinación dos seres vivos.
Recursos para dinamizar o uso das TICs no aula.
Traballos de Educación Plástica e Visual - AULA ABALAR
Recursos para o alumnado
Recursos para o alumnado para a participación en distintos concursos.
Programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia 
Proposta didáctica das materias impartidas 
Seguemento de pendentes

RECURSOS TECNOLOXÍA 2ºESO

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.