ERASMUS

Actividades de mobilidade de alumnado e profesorado vinculado coa Educación Superior matriculados ou impartindo docencia en Ciclos Formativos de Grao Superior. Outras actividades internacionais relacionadas coa educación entre centros de secundaria de distintos países tanto comunitarios como non comunitarios.

CARTA ERASMUS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el documento adjuntamos la Carta Erasmus para la Educación Superior.

No curso 2016-17 desenvolvéronse 7 mobilidades de alumnado para prácticas KA103 e 1 para formación do persoal docente do centro.

No vindeiro curso 2017-18 hai concedidas 7 mobilidades de alumnado para prácticas KA103 e 1 para formación do persoal docente do centro.

As mobilidadades de alumnado teñen unha duración de 3 meses nun país membro da Unión Europea e son validables pola FCT dos segundos cursos de Ciclo Superior de FP. A mobilidade para persoal terá unha duración de 5 días.