Formularios/Impresos

ANULACIÓN, RENUNCIA OU BAIXA DA MATRÍCULA POR PARTE DO ALUMNADO

Para anular, renunciar ou darse de baixa na matrícula, descargue, encha e presente este impreso na oficina do centro.

SUXESTIÓNS-QUEIXAS / RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS

Achéganse formularios para facer suxestións ou queixas sobre os servizos/instalacións ou outras cuestións que non teñan que ver coas cualificacións por un lado  e estritamente coas cualificacións, por outro. Lémbrase que as reclamacións ás cualificacións só se poden facer á nota final.

XUSTIFICACIÓN DE FALTAS / RECOLLIDA DE MENORES EN HORARIO LECTIVO

Poden descargar de aquí os formulario para xustificar as faltas de asistencia dos seus fillos/as de ESO e Bacharelato ou para traer cumprimentado a recollida dun menor de idade. Os menores non poden abandonar o centro durante o horario escolar e se teñen que facelo terán que vir buscalos deixando asinado o formulario de recollida de menores.