Saltar navegación.
Inicio

Matrícula de alumnado de Bacharelato e 2º curso de ciclos

O período de matrícula para o Bacharelato é do 24 de xuño ao 8 de xullo.

O período de matrícula para alumnado de 2º Ciclo Básico, 2º Ciclo Medio e 2º Ciclo Superior é do 24 de xuño ao 4 de xullo ás 13 horas. O alumnado dos 2º ciclos de Dual Intensiva a matrícula será en setembro.

O alumando que se incorpora a facer un ciclo en 1º ou repite é necesario que faga a solicitude en Ciclos admisión.

Para a matrícula é necesario recoller o sobre no centro e traer a seguinte documentación:

 • Fotografía tamaño carnet
 • Fotocopia do DNI, fotocopia dos DNI da nai e do pai se a alumna ou alumno é menor de idade.
 • Comprobante de pago do Seguro Escolar para menores de 28 anos. Necesario ingresar ou facer transferencia na seguinte conta:
  • Titular conta/beneficiario: IES García Barbón
  • Entidade financieira: Sabadell
  • Nº de conta: ES23 0081 2224 9800 0109 9619
  • Cantidade a ingresar: 1,12€
  • Concepto: Nome completo da/o alumna/o e estudos que cursa.