Saltar navegación.
Inicio

Guía para o desenvolvemento do Plan de Benestar Emocional

 Guía para o desenvolvemento do Plan de Benestar Emocional

A Guía para o Desenvolvemento do Plan de Benestar Emocional será un recurso ao dispor do centro educativo e dirixida a toda a comunidade educativa. As actuacións poderaas levar a cabo o profesorado ou o profesorado titor, en colaboración co Departamento de Orientación.
 

 

 

 Guía para o desenvolvemento do Plan de Benestar Emocional