Saltar navegación.
Inicio

Eleccións Consello Escolar

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG do 29 de setembro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de toda a comunidade educativa.

A composición do Consello Escolar do IES García Barbón é como segue: Presidente: Directora

 • Xefe de Estudos de Diurno
 • Xefa de Estudos de Adultos
 • 1 Representante do Concello
 • 1 Representante dos Empresarios (con voz pero sen voto)
 • Secretaria (con voz, pero sen voto)
 • 7 Representantes do Profesorado
 • 3 Representantes de Pais/Nais
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 1 Representante do Persoal de Administración e Servizos

Nas presentes eleccións cómpre renovar aos seguintes membros por sectores:

 • 5 Representantes do Profesorado
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 3 Representantes de Pais-Nais

Toda a información relativa ó proceso electoral atoparase no taboleiro do vestíbulo.

AdxuntoTamaño
Circular alumnado269.14 KB
Circular familias262.36 KB
Circular Xunta Electoral Consello escolar275.71 KB