Saltar navegación.
Inicio

Directrices para o exercicio do teletraballo do profesorado galego

 

 

Dende o CAFI poñemos a disposición do profesorado galego un documento que recolle algunhas pautas e recursos para o teletraballo do profesorado galego. Trátase dunha guía sinxela que responde ás seguintes preguntas: Como podo levar a cabo o ensino a distancia? De que ferramentas dispoño? E, por último, onde podo atopar axuda?

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30573