Saltar navegación.
Inicio

Actividades de 2ºFPB de Servizos Administrativos

"AUTOCONFIANZA"

Traballamos na hora de titoria, este aspecto tan relevante na adolescencia, xa que é cando a persoa comenza a redescubrir o mundo, emprender accions e resolver problemas cos que nunca antes se enfrentara con tanta autonomía.

Intentouse que comprendesen que as persoas que confían en sí mesmas, pensan que son capaces de faer as cousas ben e, por tanto, non teñen medo de facer esas cousas ou incluso probar cousas novas.