Saltar navegación.
Inicio

O IES García Barbón realiza un Programa bianual de formación permanente do profesorado

O IES García Barbón, na súa búsqueda continua da mellora no seu ensino, establece un programa bianual de formación permanente do profesorado do que dase cumprida información aquí: