INFORMACIÓN XERAL

 

 

 

 

 

 

Eleccións renovación consello escolar.

 

Os censos de alumnado e pais estarán expostos no taboleiro de anuncios do alumnado e os censos de profesores e persoal non docente no taboleiro da sala de profesores do Centro.

 

 Candidatos

Pais / nais / titores legais:

Raquel Novoa Costas.

 

Alumnado:

Fabián Álvarez Oliveira.

 

 

 Compoñentes das mesas electorais

 

Pais / nais / titores legais. 4 membros titulares:

Sonia Bautista Alonso.

Rudesinda Claro Rodríguez.

Josefa Fernández Hermida.

AnaVioleta González Fandiño.

 

Pais / nais / titores legais. 4 suplentes:

Margarita Martínez Giráldez.

Alfonso Romero Domínguez.

Jorge Vázquez Nieves.

David Martínez Besada.

  

Alumnado 4 membros titulares:

Paula Abril Groba.

Alexia Alonso Rocha.

David Beiro Cabreira.

Jesús Martínez Guisande.

 

Alumnado 4 suplentes:

Begoña Otero Rodríguez.

César José Pérez Alén.

Nuria Pérez Barros.

Alicia Romero Vieira.

 

 

 

 

23 de Novembro: Votacións 

 

O calendario de votacións queda como segue:

 

Profesorado: Pola mañá, ás 12:25

Alumnado: Pola mañá, nos recreos. Primeiro recreo, alumnado da ESO e segundo recreo, resto do alumnado.

Pais/Nais/Titores legais: Pola tarde, a partir das 18:00 horas ata ás 21:00 horas

P.A.S.: Ás 17:30 horas 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR OFICIAL

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Normativa F.P. Básica 2016 - 17

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOFC. Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia 

 

 

BLOG DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Coa seguinte ligazón poderás entrar no Blog do Departamento de Orientación do noso Instituto. Neste Blog obterás información ampla e moi valiosa referida a diferentes cuestións:

http://orientacionfs.blogspot.com.es/

 

 

 

 

 

IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN

 

 

 

 

 

 

Logotipo

Logotipo

carpediemtui

 

Distribuir contido