.

IES FRANCISCO DAVIÑA REI

MONFORTE DE LEMOS

                                             

.

.

CORREO EDU.XUNTA

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

                
I.E.S. Francisco Davina Rey
C/ Doctor Casares 63-67
27400 Monforte de Lemos
(Lugo)
www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscodavinarey
ies.francisco.davina@edu.xunta.es
iesfranciscodavinarey.monfortedelemos@aulamentor.es
Tfno. 982 82 82 00
Móbil: 639 87 86 55
(só excursións)
Fax. 982 82 82 08

 

Distribuir contido