.

O FSE inviste no teu futuro 

 

Guía rápida de servizos
Información xeral do Daviña Rey: >>
Xade: >>
Axudas material escolar 2016-17   Correo edu: >>
Aula virtual: >>

calendarios

 

I.E.S. Francisco Davina Rey
C/ Doctor Casares 63-67
27400 Monforte de Lemos
(Lugo)
www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscodavinarey
ies.francisco.davina@edu.xunta.es
iesfranciscodavinarey.monfortedelemos@aulamentor.es
Tfno. 982 40 04 60
Móbil: 639 87 86 55 (só excursións)
Fax. 982 41 62 62