Vídeos útiles para frear a COVID-19

Subimos dous videos sobre a COVID-19 moi útiles tanto para o alumnado como para o persoal e profesorado do noso instituto.

O primeiro deses videos é sobre Os erros máis frecuentes no uso da máscara, un vídeo realizado pola Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras onde se explica, dunha maneira lúdica, cales son os erros máis comúns no uso da máscara e o xeito adecuado de utilizala.

 

 
 
 

 

O segundo vídeo explica como realizar unha correcta hixiene de mans. Trátase dun video creado pola Consellería de Sanidade, onde se explica como debe facerse unha correcta hixiene demans con agua e xabón.

   

 

 O Equipo Covid do IES Francisco Aguiar