Guía resumo das Instrucións da Consellaría

Nos documentos anexos é posible consultar:

  • As Instrucións de adaptación ao protocolo COVID-19
  • Unha guía resumo desas Instrucións.
  • O modelo de Declaración Responsable para as familias, de entrega obrigatoria antes do inicio das clases.
  • Anexo I do protocolo, co modelo da ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19
AdxuntoTamaño
instrucions_adaptacion_protocolo_31-08-2020.pdf2.86 MB
guia_resumo_protocolo_setembro_centros_educativos.pdf1.19 MB
modelo_declaracion_responsable_familias.pdf460.87 KB
Autoenquisa.pdf391.6 KB