'Maquetando a ciencia' reunións Club de Ciencia 27 e 28 de Novembro 19-20