Video das 'Cores na contorna' Fotografías do alumnado de 3º da ESO de EPeV