Crónica da pasada charla do CITIUS por Adrián Vázquez 2ºBAC

Charla Interactiva CITIUS

crónica de Adrián Vázquez Rico 2º BAC TICII


O día 8 de Abril tivemos a honra de recibir no noso centro a Alberto, Manuel, e Purificación, unhos enxeñeiros infromáticos que viñeron dende o CITIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información) de Santiago para darnos unha conferencia sobre a Intelixencia Artificial e a Computación Evolutiva moi amena e interesante.

Primeiro ámbolos tres se presentaron e nos contaron algunhas das labores que levaban a cabo neste centro como por exemplo:

A continuaión nos formularon a seguinte pregunta: Que é a intelixencia artificial?
E tras varias respostas de algúns alumnos  ( e coa súa axuda claro) demos composto unha definición de este concepto: La inteligencia artificial ( IA) es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección.

Despois Manuel nos falou dos diferentes tipos de IA que existen:

  • Sistemas que pensan como humanos: automatizan actividades como a toma de decisións, a resolución de problemas e o aprendizaxe, método polo que a través de unha clasificación  de errores e acertos vai evolucionando. Un exemplo son as redes neuronales artificiais.
  • Sistemas que actúan como humanos: tratase de computadoras que realizan tarefas de forma similar a como o fan as persoas. É o caso dos robots.
  • Sistemas que pensan racionalmente: intentan emular o pensamento lóxico racional dos humanos, é dicir, se investiga cómo lograr que as máquinas poidan percibir, razonar e actuar en consecuencia. Os sistemas expertos  englobanse neste grupo.
  • Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son aqueles que tratan de imitar de maneira racional o comportamiento humano, como os axentes intelixentes.


Despois nos mostraron como evolucionaban diferentes obxectos ( primeiro un coche e despois persoas) ante diferentes situación a través demutacións no sea GEN.
Enlace ás probas con coches que permitía modificar o tamaño das rodas,peso e outros aspectos: https://rednuht.org/genetic_cars_2/ 
Con persoas, das que podíamos modificar aspectos como a distancia do paso: https://rednuht.org/genetic_walkers/Por último realizamos unha pequena competición nun videoxogo diseñado por eles mesmos basado nun Space Invaders chamado CITIUS Invaders a ver quen conseguía os mellores resultados. Os tres primeiros clasificados foron:
1º Adrián Mato Turnes
2º Adrián Vázquez Rico
3º Xabier Gómez Bicos
Os cales foron obsequiados con unha camiseta e unha taza do CITIUS. Finalmente lle fiximos entrega dun recordodo do noso centro e a charla se deu por finalizada.