FCT

Normativa que regula o módulo de FCT

Moitos gracias as empresas que colaboran na realización do módulo profesional do ciclo Formación en Centros de Traballo (FCT).

As empresas interesadas en colaborar na formación dos nosos alumnos poden poñerse en contacto có intituto a través de:

  • Teléfono: 981 77 25 51.
  • Correo electrónico: ies.francisco.aguiar@edu.xunta.es

 

EMPRESAS QUE COLABORAN NA FCT DO

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING