Benvidos...
  Skip available courses

  Available courses

  Dende esta plataforma dáselle acceso ás familias a ter un seguemento continuado da evolución dos alumnos do instituto.

  A educación para a convivencia democrática, o traballo a favor da cidadanía e os dereitos humanos nos centros educativos, precisa da posta en marcha de plans de mellora da convivencia escolar, obxectivo básico que a administración educativa galega quere propiciar de maneira decidida e inequívoca no marco das súas competencias.


  Curso de proba.
  Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.