INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS E O ALUMNADO EN RELACION AS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POLO COVID-19

As docentes do Departamento de Francés están a impartir clases a distancia a través dos correos electrónicos dos alumnos e/ou familias.

Prégase a todos aqueles aos que non lles cheguen as tarefas nolo comuniquen aos seguintes correos:

Ana María Freiría Rodríguez (1º, 2º e 3º ESO B): anamariafreiriarodriguez@edu.xunta.gal , anamariafreiriarodriguez@yahoo.es

Pilar Fernández Domínguez (3º ESO A, 4º ESO, 1º e 2º BACH): fdpilar@edu.xunta.gal

BON COURAGE À TOUT LE MONDE!!!!!

INFORMACIÓN: ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN