RELIXIÓN 3 TRIMESTRE

Traballo 3 evaluación

 

1ºBAC: Organizacións pertencentes a Igrexa Católica. 10 Pts

-Investigar cal é a labor caritativa e solidaria que leva a cabo a Igrexa católica tanto en España, como noutros lugares do mundo.

-Identificar polo menos 10 e realizar o traballo sobre unha. Explicando cal é a sús finalidade, cales son os seus obxetivos, a que colectivo se dirixe, quen é o seu fundador ou fundadores, cales son as tarefas que levan a cabo, onde traballan….