3 ESO tema as relixions monoteistas RELIXIÓN 2 TRIMESTRE

Traballo 3ª evaluación

Mantense as mesmas fotocopias da 2 evaluación

Facer un Traballo sobre:

O cristianismo. Normas de conducta polas que se rixe e ritos e celebracións que se levan a cabo na vida do Cristián. Qué significan, cales son os xestos que se realizan en cada. (5 pts)

Examen das fotocopias ( é o archivo que se adxunta)

AdxuntoTamaño
religiones monoteistas.pdf9.8 MB
examen 3evaluación.pdf549.19 KB