Lexislación

Currículo Administración e Finanzas

Enviado por prof_mvr o Mar, 09/10/2012 - 11:25
( categories: )

Currículo Xestión Administrativa

Enviado por prof_mvr o Mar, 09/10/2012 - 11:16

Decreto 191/2010, do 28 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa.

Formato DOG:

https://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOE/Administraci%C3%B3n%20e%20xesti%C3%B3n/CM%20Xestion%20administrativa%20DOG.pdf

Formato Documento:

https://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Administraci%C3%B3n/CM%20Xesti%C3%B3n%20admninistrativa.pdf

( categories: )

Lexislación da Educación a Distancia

Enviado por prof_mvr o Mar, 09/10/2012 - 11:02

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101111/Anuncio39FEA_gl.pdf

( categories: )
Distribuir contido