Admisión alumnado 2021/22. Presentación da solicitude de admisión

Do 1 ao 22 de marzo de 2021, o alumnado matriculado nun centro que desexe cambiar a outro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas disponibles sexa inferior á demanda e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, deberá solicitar e presentar o formulario normalizado ED550B, Anexo II, ou cumprimentar a solicitude na aplicación “admisionalumnado”.