Acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior FP convocatoria 2019

No portal web da Consellería de Educación está publicado a Orde de 08 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.

Este é o calendario das probas.

Máis información: