Admisión alumnado 2018/19

 

Reserva no centro de orixe.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, deberá presentar no centro de orixe ou a través de aplicación “admisionalumnado” o formulario normalizado (ED550A), denominado Anexo I, para a reserva de praza.  (As persoas que o precisen poden solicitar o formulario neste centro) 

 

 

Do 1 ao 15 de febreiro de 2018

 Presentación de postos escolares vacantes

 Antes do 1 de marzo de 2018

 Presentación de solicitude de admisión.

O alumnado matriculado nun centro que desexe cambiar a outro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas disponibles sexa inferior á demanda e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, deberá solicitar e presentar o formulario normalizado  (ED550B), Anexo II, ou cumprimentar na aplicación “admisionalumnado”.

 

 

Do 1 ao 20 de marzo de 2018

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

 Antes do 25 de abril de 2018

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 Antes do 15 de maio de 2018

Formalización da matrícula de ESO e BAC.

Xuño