Becas MEC 2016-2017

Acaba de saír o extracto da convocatoria das becas de MEC para estudios postobrigatorios non universitarios, o texto completo pode consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e o anuncio no BOE premede na cabeceira coa imaxe.