Skip to Content

COVID-19

 

(Actualización 21/04/2022) Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia

A Dirección xeral de saúde pública da Xunta de Galicia fixo públicas unhas directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo en Galicia.

En resumo o uso da máscara é:

OBRIGATORIO:

- No transporte escolar

RECOMENDADO:

- Persoal traballador do centro educativo.

- Alumnado do centro educativo.

- Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos.

Podedes acceder á totalidade do documento facendo clic no seguinte link:

LINK DIRECTRICES

 

 

(Actualización 01/04/2022Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia no ámbito educativo

Xúntase Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a nova estratexia e control do SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia no ámbito educativo 

Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación

 

(Actualización 18/03/2022) Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a recomendación do uso de máscaras nos patios dos centros educativos  

O subcomité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia pola covid-19, vén de acordar na súa xuntanza de onte, deixar de recomendar o uso das máscaras nos espazos ao aire libre dos centros educativos da comunidade.

O grupo de expertos adoptou esta decisión tras avaliar a situación epidemiolóxica de Galicia así como a grande porcentaxe de poboación pediátrica e xuvenil vacinada. Neste senso, Galicia é a primeira comunidade en porcentaxe de poboación infantil vacinada cun 73,5% dos nenos con alomenos unha dose, o que significa 21 puntos por riba da media do Sistema Nacional de Saúde. Así mesmo, o 41,1% dos menores de 12 anos contan coa pauta completa, 13 puntos por riba da media de España.

Link á comunicación

(Actualización 04/03/2022) Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a xestión de contactos estreitos covid-19 no ámbito educativo 

O pasado 1 de marzo de 2022, tras a valoración da situación epidemiolóxica actual por parte das diferentes comunidades autónomas, a Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud chegou a un acordo a partir do cal se elimina a recomendación de corentenar aos contactos estreitos a nivel comunitario.

Neste acordo establécese a necesidade de dirixir as actuacións a protexer á poboación máis vulnerable, reducindo as medidas que se están a levar a cabo na poboación xeral. Considéranse ámbitos vulnerables a efectos deste documento: centros sanitarios asistenciais (hospitais e centros de diálise), centros sociosanitarios (residencias de maiores, centros de día e discapacidade) e outros centros con persoas institucionalizadas (centros penitenciarios).

Tendo en conta que os centros educativos non se enmarcan como ámbitos vulnerables, as actuacións a seguir neles serán as mesmas que a poboación xeral en canto á identificación e manexo de contactos estreitos: NON se realizará identificación dos contactos estreitos na poboación xeral serán opropios casos os que deben informar aos seus contactos estreitos do diagnóstico de COVID para que extremen as medidas de prevención.

A definición de contacto estreito e o prazo para identificar contactos estreitos mantense, polo que comeza 2 días antes da data de inicio de síntomas (ou da toma de mostra nos casos asintomáticos) e remata no momento que comeza o illamento do caso positivo.

 

Recomendacións preventivas para contactos estreitos da COVID-19 a partir do 7/3/22, clic no link:

 RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS PARA CONTACTOS ESTREITOS

 

(ACTUALIZACIÓN 14/01/2022) ADAPTACION DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE A APARICIÓN DE CASOS DE COVID DA COMISIÓN INTERTERRITORIAL

O Ministerio de Sanidade vén de publicar os novos protocolos de xestión epidemiolóxica en centros educativos. 

Destacamos a continuación os aspectos principais a ter en conta:

• As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

• Os autotest non requirirán dunha proba complementaria para confirmar o caso. No caso en que o autotest dea un resultado positivo pode notificalo a través de:

- Teléfono de información sobre coronavirus do SERGAS: 881540045

- Formulario de autodeclaración de caso sospeitoso COVID, pulsando AQUÍ

• A definición e contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2m dun caso positivo ata as 48h antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).

• O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada o día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

• Ante agrupacións de casos,  seguiranse as pautas xerais para a determinación das corentenas dos contactos estreitos. Esta corentena será de 7 días desde o inicio de síntomas do último caso confirmado (sempre que non se desenvolvan síntomas durante este período).

RESUMO ADAPTACION DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID

 

ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO XERAL:

No seguinte link pódese acceder a versión do 1 de outubro de 2021 do Protocolo COVID da Consellería de Educación:

 

DOCUMENTO DO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN  AO CONTEXTO COVID-19

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE COBERTURA DE PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE

 

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ALUMNADO:

Por favor, cubra e asine o documento de Declaración Responsable e envíeo antes do comezo das clases ao correo:

 

ies.fernando.blanco.covid19@edu.xunta.gal

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ALUMNADO

 

 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA COVID-19:

Esta enquisa NO TEN QUE ENVIALA. Pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas avise ao instituto chamando ao 881880467 ou por email: ies.fernando.blanco.covid19@edu.xunta.gal, non acuda ao centro educativo e solicite consulta no seu centro de saúde.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19:

 

Facendo clic no seguinte link podedes acceder ao Plan de adaptación COVID completo do noso centro (actualizado o 10/10/2021):

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID

 

 

INFORMACIÓN COVID-19 PARA AS FAMILIAS:

Facendo clic no seguinte link podedes acceder ao Plan de adaptación COVID para as familias (actualizado 18/10/2021):

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 PARA AS FAMILIAS

 

 

 

INFORMACIÓN COVID-19 PARA O ALUMNADO:

Facendo clic no seguinte link podedes acceder ao Plan de adaptación COVID para o alumnado (actualizado 29/10/2021):

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 PARA O ALUMNADO

 

 

CONTACTO COVID

 

 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO COVID

 

 

VOLTA SEGURA ÁS AULAS

 

 

 

 page | by Dr. Radut