Cheques de material escolar

Infórmase que todos os alumnos e alumnas da ESO que teñen concedida a axuda para material escolar, poden pasar a retirar o correspondente cheque na oficina de ESO-Bacharelato en horario de 9:00 a 13:30 horas. Poden consultar nos taboleiros do centro se lle foi concedida dita axuda.