Francés

Departamento de Francés


 


 

Membros do departamento


 

Xefa de departamento: Begoña Ferreiro García

 


Materias que imparte o noso departamento

 

Francés de , , e da ESO

 


Atención a nais/pais

 

Os luns de 9:50 a 10:40 (con cita previa)

 


Documentos de interés do departamento:

 

AVALIACIÓN: 1º ESO - 2º ESO - 3º ESO - 4º ESO

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 1º ESO - 2º ESO - 3º ESO - 4º ESO

 

MATERIAS PENDENTES: Recuperación de pendentes

Distribuir contido