Oferta Educativa

Ensinanzas que se imparten no Instituto

Oferta Educativa 2017-18

Enviado por iesproval o Ven, 2012-10-19 16:05
  •  Educación Secundaria e Bacharelato
ESO (EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA)
1º ESO Grupos A+B
2º ESO Grupos A+B
3º ESO Grupos A+B+C (PMAR)
 4º ESO Grupos A+B
BACHARELATO
1º Bacharelato

1 grupo de Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

2º Bacharelato

1 grupo Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS
ESA

1 grupo ESA 1º2º

2 grupos ESA 3º 4º

 Optativas ESO e Bacharelato: consultar documento adxunto.

  •  Ciclos Formativos de FP.
HORARIO RÉXIME ORDINARIO: MAÑÁNS DE 8:45 a 14:30 + LUNS, MÉRCORES de 16:30 a 19
Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio 1º Xestión Administrativa 2º Xestión Administrativa
C.F. Grao Superior 1º Administración e Finanzas 2º Administración e Finanzas
Familia profesional Electrónica
FP Básica Informática e Comunicacións
C.F. Grao Medio 1º Instalacións de Telecomunicacións 2º Instalacións de Telecomunicacións
C.F. Grao Superior 1º Mantemento Electrónico 2º Mantemento Electrónico

 

HORARIO DE TARDE: LUNS A VENRES DE 15:45 a 22:20
Familia profesional de Electrónica
C.F. Grao Superior 1º Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

 

HORARIO DE TARDE-NOITE: LUNS A VENRES DE 18:10 A 22 HORAS
Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio  Xestión Administrativa. (Modular parcial) Orientación do centro:
Grupo/curso Módulo Sesións semanais
Inglés (MP0156) 6
Op Adtvas de Compravenda (MP0438) 5
Tratamento informático (MP0440) 10
Empresa e administración (MP0439) 5
Op. Adtvas de Recursos Humáns (MP0442) 5
Empresa na aula (MP0446) 6
Tratamento documentación contable (MP0443) 4
Familia profesional Electrónica
C.F.Grao Medio

Instalacións de telecomunicacións. (oferta modular completa)

 

Orientación do centro para cursar a 3 anos + FCT

Curso Módulo Sesións semanais
Instalacións eléctricas básicas (MP0362)  7
Equipamentos microinformáticos (MP0360)  5
Iniciativa emprendedora (MP0367)  2
Infraestructura de redes de datos e sistemas de telefonía (MP0361)  7
Electrónica aplicada (MP0359)  10
Instalacións de radiomomunicacións (MP0365)  4
Instalacións de megafonía e sonorización (MP0363)  6
Formación e orientación laboral (MP0366)  4
Instalacións domóticas (MP0238)  5
Circuito pechado de televisión e seguridade electrónica (MP0364) 6
Infraestructuras comúns de telecomunicacións (MP0237)  5

 

 

 

( categories: )
Distribuir contido