Oferta Educativa e marco horario

Ensinanzas que se imparten no Instituto

Oferta Educativa 2021-22

Enviado por iesproval o Ven, 2012-10-19 16:05
  •  Educación Secundaria e Bacharelato

ESO (EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA)

Mañás de 8:45 a 14:30 e luns de 16:30 a 18:10 h.

1º ESO Grupos A+B
2º ESO Grupos A+B
3º ESO Grupos A+B
4º ESO Grupos A+B

BACHARELATO

Mañás de 8:45 a 14:30 e luns de 16:30 a 18:10 h.

1º Bacharelato

1 grupo de Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

2º Bacharelato

1 grupo Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS

Luns a venres de 18:10 a 22:20 h.

ESA

1 grupo ESA 1º/3º (1º cuadrimestre)

1 grupo ESA 2º/4º (2º cuadrimestre)

 

  •  Ciclos Formativos de FP
Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio 1º Xestión Administrativa 2º Xestión Administrativa
C.F. Grao Superior 1º Administración e Finanzas 2º Administración e Finanzas
C.F. Grao Superior 1º Administración e Finanzas 2º Administración e Finanzas
Familia profesional Electrónica
FP Básica Informática e Comunicacións
C.F. Grao Medio 1º Instalacións de Telecomunicacións 2º Instalacións de Telecomunicacións
C.F. Grao Superior 1º Mantemento Electrónico 2º Mantemento Electrónico

  

 
Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio  Xestión Administrativa. (Modular parcial) Orientación do centro:
Grupo/curso Módulo Sesións semanais
Inglés (MP0156) 6
Op Adtvas de Compravenda (MP0438) 5
Tratamento informático (MP0440) 10
Empresa e administración (MP0439) 5
Op. Adtvas de Recursos Humáns (MP0442) 5
Empresa na aula (MP0446) 6
Tratamento documentación contable (MP0443) 4
C.F. Superior Xestión Administrativa. (Modular parcial) Orientación do centro:  
Asistencia á Dirección (CSADG02)  
Familia profesional Electrónica
C.F.Grao Medio

Instalacións de telecomunicacións. (oferta modular completa)

Orientación do centro para cursar a 3 anos + FCT

Curso Módulo Sesións semanais
Instalacións eléctricas básicas (MP0362)  7
Equipamentos microinformáticos (MP0360)  5
Iniciativa emprendedora (MP0367)  2
Infraestructura de redes de datos e sistemas de telefonía (MP0361)  7
Electrónica aplicada (MP0359)  10
Instalacións de radiomomunicacións (MP0365)  4
Instalacións de megafonía e sonorización (MP0363)  6
Formación e orientación laboral (MP0366)  4
Instalacións domóticas (MP0238)  5
Circuito pechado de televisión e seguridade electrónica (MP0364) 6
Infraestructuras comúns de telecomunicacións (MP0237)  5

 

 

 

Distribuir contido