Programa de recuperación de Física e Química de 3º ESO para alumnos coa materia pendente. Curso 2015-16

Enviado por raquel o Mar, 2011-10-04 18:38

Os alumnos e alumnas que teñan  pendente a materia de 3º ESO  irán estudando os temas e resolvendo exercicios do libro de texto do curso 2014-15. As dúbidas poden consultarse á profesora Raquel Vergara durante os recreos. Para axudar ao estudo facilítanse, nos ficheiros adxuntos, modelos de exame de cada un dos temas. Iranse facendo exames parciais ao longo do curso, co calendario que tamén se detalla a continuación. Para superar o curso deberase obter unha media dos tres exames parciais igual ou superior a 5. Non se poderá superar a materia se a nota dalgún dos tres exames é inferior a 3,5, aínda que a media sexa igual ou superior a 5. Se non se logra superar a materia despois de realizar os tres exames parciais poderá facerse un exame global de toda a materia, a súa cualificación deberá ser igual ou superior a 5 para superar o curso.

 

Lección Data da proba

Lección 1. La medida. El método científico.

Lección 2. La naturaleza corpuscular de la materia.


11/11/2015

Lección 3. La diversidad de la materia.

Lección 4.Estructura del átomo


20/01/2016

Lección 5. Elementos y compuestos

Lección 6. Cambios químicos y sus repercusiones.


6/04/2016

Exame Final

11/05/2016
AdxuntoTamaño
tema1.pdf490.83 KB
tema2.pdf491.71 KB
tema3.pdf481.21 KB
tema4.pdf574.24 KB
tema5.pdf492.77 KB
tema6.pdf495.67 KB
( categories: )